Działalność Agencji Pracy Tymczasowej Saleout skupia się na wyszukiwaniu na rynku pracy osób posiadających predyspozycje sprzedażowe. Specjalizujemy się
w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników z dziedziny handlu i dopasowywaniu ich kandydatury do wymogów zwracających się do nas Pracodawców.
img2
Wybrane osoby zostają zatrudnione i po odpowiednim, profesjonalnym wyszkoleniu kierowane do pracy w podmiotach zewnętrznych. Saleout Sp. z o.o. wyróżnia się na tle innych Agencji Pracy także tym, że stawia na osoby defaworyzowane, na rynku pracy. To właśnie takie osoby, zostają aktywizowane zawodowo przez Agencję, a pracodawcy zyskują rzetelnych pracowników, przyczyniając się tym samym do wzrostu poziomu zatrudnienia osób o obniżonych kompetencjach społecznych oraz zmniejszeniu deficytu pracowników zajmujących się sprzedażą.

Co zyskujesz jako Pracodawca?

  • stały kontakt z Agencją
  • czas, który musiałbyś poświęcić na weryfikację CV i wybór odpowiedniego kandydata
  • gwarancję dopasowania pracownika do wskazanych przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym kryteriów
  • pracownika, który zakończył wynikiem pozytywnym wewnętrzne szkolenie handlowe

Co zyskujesz jako potencjalny Pracownik?

  • możliwość darmowego zamieszczenia swojego CV w wewnętrznej bazie Agencji Saleout
  • pewność, że gdy będziesz odpowiadał kryteriom zgłaszających się do nas Pracodawców, przekażemy mu Twoje CV
  • możliwość podjęcia pracy jako handlowiec bez względu na dotychczasowe doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie
  • gwarantowane szkolenie wstępne
  • zyskanie rzetelnego Pracodawcy
  • możliwość aktywizacji zawodowej, nawet gdy jesteś osobą długotrwale bezrobotną, czy też defaworyzowaną na rynku pracy